Українська Асоціація Авторів та Виконавців

Українська Асоціація Авторів та Виконавців (УААВ!) є неприбутковою громадською організацією, яка з 2003 року об’єднує українських музикантів, авторів, композиторів та виконавців. Діяльність УААВ! спрямована на всебічну підтримку творців музики, сприяння новітнім перетворенням в царині української культури та її інтеграції в європейський культурний простір.

Українська Асоціація Авторів та Виконавців є організацією, засновниками якої виступають безпосередньо українські музиканти. Управління організацією здійснюється керівництвом, яке також обирається з числа членів організації. УААВ! виникла як природна відповідь українського музичного середовища на зростаюче занепокоєння митців масовістю порушень їхніх законних прав і значними перекосами у розвитку музичної індустрії в Україні.

Зважаючи на низку проблем з якими щоденно зіштовхуються митці в нашій країні, Асоціація зосереджує свою діяльність, передусім, на безкоштовному наданні консультацій українським митцям та користувачам результатів їх творчості, проведенні аналітичних досліджень у сфері інтелектуальної власності, популяризації ідей захисту і дотримання авторського права, а також співпраці з науковими організаціями, серед яких особливо вдалою є спільна робота з Українським центром правових досліджень інтелектуальної власності та інформаційних технологій.

УААВ! є відданою справі створення сприятливого середовища для українських митців, а також підтримки творчих надбань української культури, збагачення мистецької культури країни та пропагування духовних й естетичних цінностей українського народу.

Більш детальну інформацію про Асоціацію можна знайти на веб сторінці УААВ! www.uaav.net

Електронна пошта: uaav.usap@gmail.com, taistrachuhaistra@gmail.com